Quản lý hợp đồng cầm đồ

Thiết kế đơn giản, hiện đại bạn hoàn toàn có thể tạo hợp đồng trong tích tắc.

1. Danh sách hợp đồng cầm đồ

Sau khi đăng nhập thành công, Ở bên tay phải màn hình là Menu chính của phần mềm. Bạn click vào menu "Cầm Đồ" để bắt đầu quản lý hợp đồng cầm đồ

Chức năng chính :

 1. Tìm kiếm hợp đồng cầm đồ theo Mã HĐ, Tên KH, Ngày Tạo HĐ, Trạng Thái HĐ
 2. Đóng tiền lãi, vay thêm hoặc trả bớt gốc, gia hạn hợp đồng
 3. Thêm mới, xóa , đóng hợp đồng

Trạng thái của hợp đồng bao gồm :

 1. ĐÃ TRẢ LÃI : Là tất cả những hợp đồng cầm đồ chưa kết thúc và đã đóng tiền lãi tính đến ngày hiện tại
 2. NỢ LÃI : Là tất cả những hợp đồng cầm đồ chưa kết thúc và chậm lãi
 3. QUÁ HẠN : Là tất cả những hợp đồng cầm đồ chưa kết thúc và đến hạn trả gốc nhưng chưa thanh toán
 4. ĐÓNG : Hợp đồng cầm đồ đã được thanh toán cả gốc và lãi. Khi đóng hợp đồng thì tiền gốc sẽ được cộng vào tiền vốn hiện tại của cửa hàng, tiền lãi được cộng vào tiền lãi thực tế. Khi đóng tiền lãi mà chưa đóng hợp đồng thì tiền lãi thu được sẽ cộng vào tiền lãi hiện tại.
 5. THANH LÝ : Hợp đồng đã quá hạn và phải thanh lý hàng để thu tiền về. Nếu tiền thanh lý nhiều hơn tiền gốc thì tiền gốc sẽ được cộng vào tiền vốn hiện tại cửa hàng và tiền lãi sẽ được cộng vào tiền lãi thực tế. Nếu số tiền thanh lý hàng nhỏ hơn tiền gốc thì tiền sẽ cộng tiền gốc vào số tiền vốn hiện tại của cửa hàng và số tiền lỗ sẽ trừ vào tiền lãi thực tế của cửa hàng.

Quản lý hợp đồng cầm đồ

2. Tạo mới hợp đồng cầm đồ

Trong phần hiển thị danh sách hợp đồng cầm đồ, Bạn click vào nút "Thêm mới" để tạo hợp đồng cầm đồ

Thành phần của hợp đồng cầm đồ bao gồm :

 1. Mã HĐ : Mã hợp đồng, hệ thống tự sinh ra, bạn nhớ Mã Hợp Đồng để tìm kiếm nhanh hợp đồng
 2. Tên khách hàng: Bắt buộc phải nhập
 3. CMND, SĐT, Địa Chỉ, Đồ Cầm : Tùy chọn, không bắt buộc phải nhập
 4. Tổng số tiền cầm: Là số tiền giao khách, bắt buộc phải nhập
 5. Hình thức lãi : bao gồm các hình thức lãi ngày, lãi tháng , lãi tuần
 6. Thu lãi trước : Có nghĩa là khách hàng phải đóng tiền đầu kỳ vay. Lần đầu tiền đóng tiền lãi chính là ngày vay tiền
 7. Lãi: Tỷ lệ khách hàng phải trả lãi
 8. Số ngày vay: Tổng số ngày vay, đến ngày cuối khách hàng phải thanh toán tiền gốc
 9. Số ngày đóng lãi: Con số này cho biết, khách hàng bao nhiêu ngày phải đóng lãi 1 lần
 10. Ngày cầm: Bắt buộc, thường là ngày tạo hợp đồng

Quản lý hợp đồng cầm đồ

3. Đóng tiền lãi

Trong phần hiển thị danh sách hợp đồng cầm đồ, Bạn click vào nút "Đóng tiền" tương ứng với hợp đồng cầm đồ mà bạn muốn đóng tiền

Chức năng chính trong phần đóng tiền :

 1. Lịch đóng tiền
 2. Trả gốc
 3. Vay thêm
 4. Gia hạn
 5. Đóng HĐ
 6. Nợ
 7. Lịch sử giao dịch của hợp đồng

Quản lý hợp đồng cầm đồ

MeCash - luôn đồng hành kinh doanh cùng bạn

MeCash dùng thử Dùng thật miễn phí